Enginyeria

ENGINYERIA

L'enginyeria en energia solar és un camp dinàmic i en evolució constant, impulsat per avenços tecnològics, la necessitat de solucions energètiques sostenibles i el creixement de la demanda global d'energia neta.

Serveis

- Redacció de projectes executius i memòries tècniques

- Direcció d'obra

- Anàlisi de viabilitat i planificació de projectes.

- Redacció de documentació i condicions per a licitacions públiques i privades.

- Solucions d'emmagatzematge d'energia

- Suport tècnic