Plaques solars per a habitatges

Catàleg d'instal·lacions fotovoltaiques

Habitatge unifamiliar situat a Cardedeu: 6,3kWp/6kW

Habitatge unifamiliar situat a Cardedeu: 6,3kWp/6kW

20 Mòduls REC TwinPeak2 mono 315 Wp.

1 Inversor SMA Sunny boy 6kW.

Estructura contrapesos 1 mòdul 10o.

Habitatge unifamiliar de Vallforguina: 7kWp/6kW

Habitatge unifamiliar de Vallforguina: 7kWp/6kW

20 Mòduls REC TwinPeak de 350 Wp.

SMA Sunny Boy 6kW.

Estructura Solar Bloc.

 

Habitatge unifamiliar situat Torredembarra: 5,5kWp/5kW

Habitatge unifamiliar situat Torredembarra: 5,5kWp/5kW

20 mòduls REC 275Wp.

1 inversor SMA Sunny boy 5kW.

Estructura de suport.

Habitatge unifamiliar situat a Setmenat: 4,9kWh/4kW

Habitatge unifamiliar situat a Setmenat: 4,9kWh/4kW

10 mòduls HYUNDAI 490Wp.

1 inversor HUAWEI SUN2000-4KTL.

Estructura d'alumini coplanar Novotegra sobre teulada de pissarra.

Monitorització Huawei sensor meter.

Habitatge unifamiliar situat a Vallvidriera: 6,86kWh/6kW

Habitatge unifamiliar situat a Vallvidriera: 6,86kWh/6kW

14 mòduls Hyundai VI 490Wp PERC.

1 inversor HUAWEI SUN2000-6KTL-M1 Trifàsic.

Estructura solarblock 15o.

Estructura alumini coplanar.

Habitatge unifamiliar situat a Castellarnau: 16,28kWh/14kW

Habitatge unifamiliar situat a Castellarnau: 16,28kWh/14kW

44 mòduls REC Solar TP4 370Wp.

1 inversor SMA Sunny Boy 3kW.

Inversor SMA Sunny Boy 5kW.

1 Inversors SMA Sunny Tripower 6kW.

33 Estructura d'alumini coplanar.

11 Estructura d'alumini en triangle.

3 SMA Energy Meters.