DEDUCCIÓ IRPF per instal·lació de plaques fotovoltaiques com millora energètica

25/05/2024
LC

DEDUCCIÓ IRPF per instal·lació de plaques fotovoltaiques com millora energètica

Amb l’agenda 2030 a l’horitzó i amb la finalitat de tenir habitatges més eficients, a l’hora de fer la declaració de la renda, les despeses que s’hagin destinat a instal·lacions fotovoltaiques es poden deduir.

En quins habitatges es poden realitzar les obres?

En el teu habitatge habitual o en qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest cas, la lloguis abans de 31 de desembre de 2025.

No podràs aplicar la deducció per la part de l'obra que realitzis en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l'habitatge que estigui afecta a una activitat econòmica.

Quines obres donen dret a la deducció?

Aquelles que permetin reduir en almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

Per a acreditar-ho hauràs de disposar d'un certificat d'eficiència energètica de l'habitatge emès pel tècnic competent abans de l'inici de les obres (a aquest efecte, serà vàlid l'emès com a màxim en els dos anys anteriors a l'inici de les obres) i, al final d'aquestes. És rellevant que aquests certificats estiguin registrats davant l’organisme competent.  Per tant, si el primer certificat no s’ha demanat abans de fer la instal·lació, ja no pots sol·licitat aquesta deducció.

Quina és la base i el percentatge de deducció?

La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024 amb una base màxima que oscil·la entre els 5000€ i els 7500€

El percentatge de deducció és des del 20% fins al 60% del total d’inversió.

 

Això és el marc legal i general de la norma, com que cada realitat socioeconòmica és diferent, heu de consultar al vostre gestor/a per poder gaudir correctament de la deducció.