Preguntes freqüents

Tot el que cal saber sobre l'energia solar fotovoltaica

Què és l'efecte fotovoltaic?

Que és l’efecte fotovoltaic?

 

L'efecte fotovoltaic, descobert per Alexandre-Edmond Becquerel el 1839, és un fenomen fonamental en la conversió de l'energia solar en electricitat. Es refereix a la capacitat de certs materials, coneguts com a materials fotovoltaics o semiconductors, per generar un corrent elèctric quan són exposats a la radiació electromagnètica, com la llum solar.

 

Aquest procés passa a causa de la interacció entre la llum i els electrons provinents del sol, en els materials semiconductors. Quan els fotons de llum incideixen a la superfície d'un material fotovoltaic, poden alliberar electrons de les seves posicions a l'àtom, generant un corrent elèctric. Aquest corrent elèctric pot ser utilitzat com a energia elèctrica utilitzable per alimentar dispositius elèctrics, carregar bateries o ser injectada a la xarxa elèctrica.

 

El descobriment de l'efecte fotovoltaic va obrir la porta al desenvolupament de les cèl·lules solars, que són dispositius dissenyats per aprofitar aquest fenomen i convertir l'energia provinent del Sol en energia elèctrica. Al llarg dels anys, la tecnologia fotovoltaica ha avançat significativament, millorant l'eficiència de conversió i reduint els costos de producció, fet que ha contribuït al creixement de l'energia solar com una font d'energia neta i sostenible a tot el món.

Què és i de què es composa una instal·lació fotovoltaica?

Una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum serveix per a produir energia elèctrica en baixa tensió.
Les plaques solars, també anomenats mòduls fotovoltaics, són els encarregats de captar els fotons procedents del sol i transformar-los en energia elèctrica mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques.

Com sé si la meva teulada és apte per instal·lar plaques solars?

Cada teulada té les seves característiques però hi ha solucions per a cada cas. L’orientació és important: l`òptim és SUD, no obstant, EST i OEST també són bones opcions. 

Quant em pot costar una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en el meu habitatge?

Les instal·lacions es realitzen amb un projecte i sempre són personalitzades. No totes les teulades i cases són iguals, cal tenir en compte altres factors com consum, varietats de productes, disseny, ordenances municipals, entre altres variants. Totes aquestes variables condicionen el pressupost final. l’Equip d’Efecte fotovoltaic us ajudarà i assessorà en tot el procés

Quant estalviaré?

Es pot arribar a estalviar fins el 95%. L’estalvi dependrà del grau d’aprofitament de l’energia generada. En la mesura del possible hem de modificar els hàbits de consum cap a les hores de sol. D’altra manera només en basariem en la compensació d’excedents.

Com es poden compensar els excedents? Com funciona?

La compensació d’excedents és un descompte a la factura elèctrica en concepte d’energia consumida: cada període de facturació, la companya distribuïdora facilitarà les dades de consum i d’excedents a la comercialitzadora i aquesta descomptarà els kWh valorats segons la tarifa acordada: fixa o variable. 

Quant de temps es triga per tenir en funcionament una instal·lació d’autoconsum?

A partir de l’acceptació de l’oferta, iniciem la redacció del projecte o memòria tècnica per sol·licitar els permisos d’obra corresponents. De seguida que tenim el vistiplau de l’entitat competent en el municipi, ja es pot iniciar la instal·lació, normalment aixó son entre 2-3 dies. Una vegada posada en marxa, iniciarem el procés de legalització amb indústria. Aquest procediment té dos tràmits: RITSIC i RAC. Aproximadament tota la gestió de legalització acostuma a trigar 20-25 dies hàbils desprès d’acabar l’obra.

Necessito una llicència urbanística?

Sí. Totes les instal·lacions necessiten sol·licitar la llicencia urbanística. És un punt indispensable per sol·licitar posteriorment la bonificació de l'IBI. 

Quin tipus de plaques solars utilitzem?

Les plaques solars són un element molt important d’una instal·lació d’autoconsum. Des d’Efecte Fotovoltaic recomanem fabricants amb llarga trajectòria i que apostin per la qualitat.
Som partners del fabricant noruec REC Solar. No obstant, podem oferir una amplia varietat de productes.

Quin tipus d’inversors utilitzem?

L’inversor és el cor d’una instal·lació d’autoconsum. 
Formem part del Program Partner del fabricant alemany SMA, qui fa més de 40 anys que es dedica a fabricar equips electrònics per a solucions d'energia solar, oferint una experiència contrastada i a més una de les majors garanties del sector. No obstant, disposem d'una extensa gamma d'inversors en funció de les necessitats de cada instal·lació.