QUÍ SOM


Efecte fotovoltaic s’ha procurat la màxima experiència professional amb persones provinents del sector de l’energia solar fotovoltaica, oferint així una expertesa contrastada de mes de 22 anys. L’Equip humà està format per els millors professionals, tant enginyers experts en projectes com tècnics en instal·lació, en legalització, tramitació i posada en marxa.

El nostre objectiu es promoure i donar a conèixer els beneficis de l’energia solar fotovoltaica. Fer pedagogia de la possibilitat d’invertir en un futur més net.

L’energia solar te moltes aplicacions, des de alimentar satèl·lits, boies al mar, instal·lacions aïllades on no arriba la xarxa elèctrica, autoconsum, bombeig solar per regadiu, com grans plantes fotovoltaiques de producció d’energia.

Actualment, el sector de l’energia, és un dels sectors estratègics claus de qualsevol país. L’actualitat esta marcada per la introducció de sistemes de transport individual elèctric, mes eficients i ecològics. L’energia elèctrica agafa més pes en el nostre dia a dia. Així que la gestió de l’energia cada dia serà més important pels usuaris, en tots els aspectes.

Fins fa molt poc, el sector ha estat alentit a causa de unes condicions legals desfavorables, tot i així, el sector ha sigut capaç d’oferir un producte atractiu: l’autoconsum. L’auto generació d’energia elèctrica mitjançant plaques solars.

Avui en dia, és més econòmic, generar la teva pròpia energia, que adquirir-la de la companyia distribuïdora. El preu dels mòduls fotovoltaics s’ha reduït significativament, això ha fet molt atractives les instal·lacions d’autoconsum tant per habitatges com per indústries.

El RD 244/2019 ha millorat tots els aspectes que afectaven negativament l’avanç de l’energia solar. Aquest fet, torna a posar el mercat solar a primera línia. Fent possible oferir instal·lacions fotovoltaiques amb uns retorns econòmics molt interesants.

REC Professional LG PRO Partner SMA Solar Partner

CONTACTE

captcha