Ha arrivat l'hora de produir la teva propia energia renovable compromesa amb el medi ambient
Aprofita l’Efecte Fotovoltaic i en poc temps gaudiràs d’energia solar gratuïta

FOTOVOLTAICA


Autoconsum habitatges

 • Finançament
 • Compensació d’excedents
 • Bonificació IBI
 • Bateries de liti

Autoconsum empreses

 • Estudi amortització
 • Compensació d’excedents
 • Instal·lació claus en mà

Instal·lacions aïllades

 • Gran estalvi econòmic
 • Tramitació de subvencions

Punt de recàrrega

 • Instal·lació carregador cotxe elèctric (PDR)
 • Individual, comunitari i empreses

SERVEIS


Analitzarem les teves dades de consum i la superfície disponible

Et realitzarem un estudi d’autoconsum a mida segons les teves necessitats

Ens ocupem de tots els tràmits, instal·lem i legalitzem la teva instal·lació

Energía solar

 • Instal·lacions de plaques Solars claus en mà per empreses i per habitatges
 • Manteniment de instal·lacions de plaques solars
 • Direcció d’obra de projectes fotovoltaics

Enmagatzematge

 • Instal·lació de sistemes de bateries
 • Bateries per autoconsum industrial
 • Bateries per autoconsum residencial

Legalitzacions

 • Tramitació de llicencies d’obra
 • Elaboració de projectes tècnics
 • Tramitació de bonificacions fiscals
 • Gestió de permisos i bonificacions

Assessorament

 • Estudis energètics
 • Assessorament personalitzat sobre la teva factura elèctrica
 • Anàlisis de la comercialitzadora més adient per cada cas
 • Finançament

FAQS


Una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum serveix per produir energia elèctrica amb baixa tensió.

Les plaques solars, també anomenats mòduls fotovoltaics son els encarregats de captar els fotons provinents del sol, i transformar-los en energia elèctrica mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques.

L’inversor és l’aparell encarregat de transformar l’energia continua dels mòduls en corrent altern, sincronitzant l’ona sinusoidal exactament idèntica a la xarxa de distribució.

El meter s’instal·larà al quadre general elèctric del habitatge. Serveix per controlar el consum proporcionant les dades instantànies i històriques mitjançant l’APP mòbil o per l'ordenador.

Cada teulada te les seves característiques. No obstant, hi ha solucions per a cada càs. L'orientació és important. L’òptim és SUD. No obstant, EST i OEST també són acceptables, però en cap càs NORD.

Les instal·lacions es realitzen amb un projecte i sempre són personalitzades. No totes les teulades i cases són iguals. Efecte Fotovoltaic us ajudarà i assessorarà en tot el procés. Per altre banda, també és important tenir en compte altres factors, com per exemple, que no totes les famílies tenen el mateix consum o que hi ha diferents qualitats i productes al mercat. Tot això també afectarà en el projecte i pressupost final. Per exemple, per un habitatge amb uns consums de la factura de la llum de 80€ al mes, la instal·lació estaria al voltant dels 4000 –5000€.

L’estalvi dependrà del grau d’aprofitament de l’energia generada pels mòduls. En la mesura del possible hem de modificar els hàbits de consum cap a les hores de sol. D’altra manera només en basariem en la compensació d’excedents.

La compensació d’excedents es un descompte a la factura elèctrica en concepte d’energia consumida: Cada període de facturació, la companyia distribuïdora facilitarà les dades de consum i excedents a la comercialitzadora, i aquesta ens descomptarà els kWh valorats a preu mig de mercat, entre 0,45€kWh i 0,6€kWh.

A partir de l’acceptació de l’oferta, iniciem la redacció de projecte o memòria tècnica per sol·licitar la llicencia d’obres, un cop presentat, ja podem iniciar l’obra, que normalment porta de 2 a 3 dies. Una vegada posada en marxa, iniciarem el procés de legalització amb industria, aquest últim punt, la resolució final d'Industria, (RITSIC+REC) acostuma a trigar la unes 2 setmanes.

Si. Totes les instal·lacions necessiten sol·licitar la llicencia urbanística. És un punt indispensable per sol·licitar posteriorment la bonificació del impost del IBI.

Les plaques solars son un element molt important d’una instal·lació d’autoconsum. Des de Efecte Fotovoltaic, recomanem fabricants amb llarga trajectòria i que apostin per la qualitat.

Som partners del fabricant Norueg REC Solar i del fabricant Surcoreà LG. Els dos ofereixen 25 anys de garantia de producte.

L’inversor és el cor d’una instal·lació d’autoconsum. L’elecció del fabricant ha sigut presa sota dos principis, qualitat i trajectòria.

Formem part del partner program del fabricant Alemany SMA. Des de fa 40 anys es dedica a la fabricació d'equips electrònics per solucions d’energia solar. Oferint una expertesa contrastada, i la major garantia del sector.